KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning under det andra kvartalet ökade med 20 procent till 3 257 MSEK (2 723). Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 10 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen marginellt negativt motsvarande 11 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 18 procent till 6 536 MSEK (5 528). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent, och den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent, motsvarande 72 MSEK.

Resultatutveckling
EBITA uppgick i kvartalet till 425 MSEK (306), vilket innebär en ökning med 39 procent. Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 45 procent till 351 MSEK (242) och rörelsemarginalen uppgick till 10,8 procent (8,9). Finansnettot uppgick till -14 MSEK (-15) och resultatet efter finansiella poster ökade med 48 procent till 337 MSEK (227).

Resultatet efter skatt ökade med 45 procent till 263 MSEK (181) motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om 0,95 SEK (0,65). 

EBITA uppgick för perioden till 827 MSEK (612), vilket innebär en ökning med 35 procent. Rörelseresultatet ökade under perioden med 41 procent till 683 MSEK (485) och rörelsemarginalen uppgick till 10,4 procent (8,8). Finansnettot uppgick till -28 MSEK (-25) och resultatet efter finansiella poster ökade med 42 procent till 655 MSEK (460). 

Resultat efter skatt för perioden ökade med 40 procent till 513 MSEK (365) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före/efter utspädning för perioden uppgick till 1,85 SEK (1,30). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före/efter utspädning till 3,15 SEK (2,80).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.